Het perfecte rondje op 't Zandt, vrijdag 20 december 2014
.
.
Het werd tijd om moeders eens kennis te laten maken met 't Zandt en per ongeluk deden we vandaag een route met de twee mooiste plekjes tegelijk, de hei, en de boomstam:-)
.
.
De zon scheen ook nog eens, hoera.
.
.
Jeetwee had ontstoken ogen gekregen van het mollenvangen in het zand, met zand in neus, ogen en oren en mocht dus niet meer graven.
.
.
Voor het perfecte rondje moesten we op een gegeven moment wel rechtsaf een berg op (als ik dat maar onthoud:-)
.
.
Dan zien we weer een Pluto-ontwortelingsproces in beeld.
.
.
en in de verte komt het stuk hei al in beeld.
.
.
Alsof ik het zelf heb aangelegd laat ik vol trots de hei zien maar moeders merkt terecht op dat er wel weinig hei staat tussen de grassen.
.
.
Ondanks dat de zon scheen, geen chemtrails, hetgeen op de volgende wandeling anders was en ik was toen echt laaiend op die chemtrails.
.
.
we nemen vanaf de hei een afslag naar het oosten en komen daar nogal wat tamme kastanjes tegen, (waarvan akte op de rechterfoto), hetgeen ik ook moet onthouden voor het tamme kastanjeseizoen in 2014:-)
.
.
dat pad komt weer terug bij de hei en dan nemen we de eerste links.
.
.
zoals je ziet, konden we rechts om de plas heen en dan tref ik opnieuw een specimen van de Weymouth den.
.
.
omhoogkijkend, ontwaar ik hem inderdaad.
.
.
als we dan iets links lopen en dan weer rechts, ahum, dan komen we bij.... het bankje!!
.
.
Na het zonnebaden doen we nog even een grove den aan, dat is goed voor de rug. En andere doorstromingselementen.
.
  
.
Paard en wagen doen moeders jeetwee weer aan den leiband doen.
.
En dan hieronder, op veler verzoek, opnieuw de hoóponopono video, vlak voor het slapen gaan gewoon vier keer naar kijken en luisteren, denkend aan iemand die je onrecht heeft aangedaan, ter oplossing van het geheel. Of zo.
.
 
Marie Ange stuurde het volgende in

Wat is dat? Ho’oponopono!

“Ik hou van je”, “Het spijt me”, “Vergeef het me”, “Dank je” dat is onder andere Ho’oponopono. De Hawaiaanse psychiater Dr. Hew Len reist heel de wereld rond met zijn boodschap. Een boodschap die door de Americiaanse spiritual marketing man Joe Vitale met hun boek Zero Limits voor het grote publiek toegankelijk wordt gemaakt.

De boodschap is duidelijk, we zitten vast in herinneringen van het verleden, trauma, overtuigingen, … dewelke ons dagelijkse leven bepalen en creëren. Ons hiervan bevrijden is nodig om tot een staat van “zijn” te komen. Een zijnstoestand waarin we verbonden zijn met het “goddelijke” en waar er vrije inspiratie is.

Telkens opnieuw ons vrij maken van beperkende of blokkerende energieën, gedachten, … Maar hiernaast moeten we 100% verantwoordelijkheid nemen voor alles wat zich in ons leven aandient. En dan bedoelt dr Hew Len werkelijk alles. Alles wat we zien, wat in onze omgeving is, wat we innerlijk ervaren, … in alles hebben we een aandeel en iemand moet er verantwoordelijkheid voor nemen. Als niemand het doet blijft het bestaat. Door telkens de zinnen: ik hou van je, het spijt me, vergeef het me, dank je te zeggen kunnen we zonder dat we alles moeten weten, healen en ons vrij maken van deze blokkeringen.“Ik hou van jou ”
“Het spijt me”
“Alsjeblieft vergeef me”
“Dank je” .


Ponopono begint met Pono. De definitie van Pono : “goedheid, oprechtheid, moraal, morele kwaliteiten, juist of de juiste procedure, excellentie, welzijn, welvaart, voorspoed, ware of natuurlijke staat , plicht, moraal, passend, rechtschapen, oprecht, rechtvaardig, deugdzaam, eerlijk, nuttig, succesvol, in perfecte staat, accuraat, correctheid, verlicht, opgelucht, …
Ponopono: “zuiver, ordelijk, in orde, geregeld, verzorgd, beheren.”
Ho’oponopono betekent “rechtzetten, op orde brengen, corrigeren, herzien, aanpassen, wijzigen, regelen, opruimen, …etc.

Ho’oponopono is oorspronkelijk bedoeld voor geestelijke reiniging in familie structuren waarin relaties werden geheeld door gebed, discussie, belijdenis, berouw en wederzijdse schadeloosstelling en vergeving. Deze traditie is later vertaald voor gebruik door de moderne mens.
Misschien heb je gehoord van een psychiater in Hawaii die mensen genas, maar ze nooit zag. Dr Ihaleakala Hew Len werkte in een psychiatrisch ziekenhuis voor gewelddadige, mentaal gestoorde criminelen. De patiënten werden verdoofd en vaak zelfs geboeid. Er was veel ziekteverzuim onder het personeel, omdat ze zich niet lekker voelden in hun baan, moeite hadden met de patiënten, en hun werkomgeving. Er was een hoog personeelsverloop en een hoog ziekteverzuim … mensen wilden gewoon niet komen werken, en de patiënten waren gewelddadig en ellendig.

Maar dr. Len veranderde dit totaal. Hij deed het alleen door te werken aan zichzelf, het doen van een bijgewerkte versie van deze oude Hawaiiaanse helende methode genaamd Ho’oponopono. Dr Len zag nooit een patiënt. Hij liet alle patiëntendossiers naar zijn kantoor brengen. Elke dag bekeek en las hij de dossiers, en keek vervolgens in zichzelf, in een poging dat wat in hem was dat de patiënt en zijn toestand gecreëerd had, te helen. Dr Len zei dat alles in je leven is gecreëerd op basis van wat er binnen in jou is. Wanneer je jezelf verandert, de verandert de wereld buiten je. Deze ongewone psychiater nam het idee van de totale verantwoordelijkheid op een hoger niveau. Hij beweerde dat hij mensen kon genezen – zelfs geesteszieke delinquenten – door zichzelf te genezen.
Na een paar maanden van het doen van zijn innerlijk werk in dat ziekenhuis, begonnen de patiënten te verbeteren. Steeds meer patiënten konden stoppen met het nemen van medicatie. Velen konden zonder hun boeien verplaatst worden. En een grote groep die al meer dan zeven jaar vast zat in het hospitaal konden naar publieke gevangenissen overgeplaatst worden en zelfs vrij gelaten. Het ziekteverzuim onder het personeel daalde drastisch. Men kwam zelfs weer met plezier werken. Sterker nog, zo veel patiënten werden beter, dat de afdeling gesloten werd.Gewoon ongelooflijk. En dat alles in minder dan 3 jaar tijd.

Dit brengt het idee van eenheid, dat alles en iedereen innig met elkaar verbonden is, in de praktijk. Dr Len geneest in feite zichzelf en daardoor genezen anderen. Maar, wat deed hij toch eigenlijk in zichzelf?”I just keep cleaning”, “Ik blijf gewoon schoonmaken,” is alles wat hij kon zeggen.
Deze methode van Ho’oponopono kan worden samengevat in de 4 zinnen die hij gebruikt wanneer hij Ho’oponopono inzet, die hij ook wel “schoonmaken of opruimen noemt”:

“Ik hou van jou ”
“Het spijt me”
“Alsjeblieft vergeef me”
“Dank je” .

Dat is het! Door het gebruik van deze 4 korte zinnetjes min of meer zo vaak als je kan dag na dag en week na week, zul je snel tot het besef komen dat door van jezelf te houden, jezelf te vergeven voor wat het ook is in jezelf die een bepaalde situatie gecreëerd heeft, en te bedanken voor de mogelijkheid om het te kunnen opruimen, er duidelijk verandering zowel in jezelf als buiten jezelf waarneembaar wordt.

Recent onderzoek in DNA suggereert dat het DNA-materiaal functioneert als een recorder. De gedachten, ervaringen, trauma’s en emoties van onze voorouders hebben de ervaring van wie we zijn voor een groot deel bepaald, en daarmee is ons DNA de sleutel tot de vorming van onze eigen individuele ego-identiteit en de omstandigheden van ons leven. Die irrationele angsten die je wellicht hebt kunnen van uw oude familieleden zijn. Die angst die ongegrond lijkt kan het gevolg zijn van echte trauma’s ervaren door je grote-over-over grootvader in een andere tijd en plaats, en hoewel je deze zelf niet ervaren hebt, heeft het zich gemanifesteerd in je leven. Dus het antwoord op de vraag “wie ben ik? ‘Kan zijn dat ons bewustzijn verbonden is met het collectief bewustzijn van al het leven die door ons heen stroomt. Wat een opluchting! Het opgeven van het idee van afgescheidenheid voelt als de hemel.

In het Hawaiiaans, betekent Kahuna “Precious One, The Provider, de Hoeder van het heilige principe”. De Kahuna’s (sjamanen) waren de hoeders van de wijsheid waaruit Ho’oponopono is voortgekomen. Een Kahuna (die werd aangewezen als Levende Schat van Hawaii in 1983) Lapa’au Morrnah Nalamaku Simeona maakt gebruik van dit gebed om ons voorouderlijke DNA te helen, en onze huidige realiteit transformeert:

De liturgie zei ze, gaat als volgt:

Goddelijke Schepper, Vader, Moeder, Kind als Eén.
Als ik, mijn familie, vrienden, kennissen en voorouders
U beledigd hebben in gedachten, woorden, daden en handelingen
van het begin van de schepping tot nu, alstublieft vergeef ons.
Reinig, zuiver, laat los, verwijder en snijd alle ongewenste energieën
en vibraties die we gecreëerd hebben, geaccumuleerd of toegelaten hebben
van het begin van de schepping tot nu.
Ik verzoek U, transformeer al de negatieve, ongewenste energieën tot zuiver licht.
We zijn bevrijd en het is volbracht.

Morrnah zegt:”In elk geloof is er altijd een deel (van de liturgie) waarin we vragen om vergeving van hen die we beledigen … Maar we gaan verder dan dat … aan familie, verwanten en voorouders … want wellicht komt het deel van het probleem voort uit een grootvader die iemands hoofd afgehakt heeft in een andere eeuw. “Dat wat we te helen hebben wordt omgezet in” zuivere licht, “zei ze, want anders,” zouden we de atmosfeer vervuilen “met ons weggegooid afval. “Maar als puur licht, besmet het niets.” Op het moment dat ze uitspreekt “en het is volbracht” vindt de transmutatie plaats, zei ze, en “de computer wordt automatisch gewist”.

Er zijn nu therapeuten met behulp van de geüpdate Ho’oponopono aanpak, (een proces van berouw, vergeving en transmutatie ontwikkeld door Kahuna Morrnah), waar de therapeut in staat is om “vervuilende” gedachten in zichzelf en in de klant om te zetten in perfecte gedachten van Liefde, rechtstreeks verbonden met de Oorspronkelijke Bron die “vervuilende”gedachten kan transmuteren in Liefde. Doordat de therapeut beroep doet op vergeving door Ho’oponopono, begint Liefde aan het mystieke proces van transmutatie van de “vervuilende” gedachten. In dit spiritueel correctie proces, neutraliseert Liefde eerst de vervuilende of foutieve emoties die het probleem veroorzaken, of dat nu wrok, angst, boosheid, schuld of verwarring is. In de volgende stap, verlost Liefde dan de gedachten van de geneutraliseerde energieën waardoor deze in een staat van leegte, van ware vrijheid kunnen verkeren.De gedachten leeg, vrij, worden dan gevuld met de goddelijke essentie, Liefde. Het resultaat? De therapeut is geheeld, gerestaureerd in Liefde. Omdat de therapeut is geheeld zo is de cliënt en allen die betrokken zijn bij het probleem. Waar er wanhoop was in de cliënt, daar is nu Liefde. Waar er duisternis was in haar ziel, is er nu het helende Licht van Liefde.

Het wonder van het geüpdate Ho’oponopono proces is dat je jezelf elk moment opnieuw ontmoet, en je krijgt meer en meer waardering bij elke toepassing van het proces in je dagelijks leven van moment tot moment. Het is als het ware telkens weer de uitnodiging om wakker te worden en te blijven. Zo ervaar je steeds dieper wie je werkelijk bent.

Hier zijn de belangrijkste ideeën van deze praktijk:

1. Het fysieke universum is een actualisatie van mijn onbewuste programmering, gedachten en emoties.
2. Als mijn gedachten en emoties negatief zijn, creëren ze negativiteit in allerlei vormen in de fysieke werkelijkheid.
3. Als mijn gedachten en emoties liefdevol zijn, creëren ze een fysieke werkelijkheid die daar een afspiegeling is.
4. Ik ben 100% verantwoordelijk voor het creëren van mijn fysieke universum zoals het is.
5. Ik ben 100% verantwoordelijk voor het corrigeren van gedachten en emoties die een ongewenste werkelijkheid te creëren.
6. Er bestaat niets buiten mij. Alles bestaat als gedachten in mijn hoofd. ”
..
  
Make a Free Website with Yola.